Your browser does not support JavaScript!

                                                                                                                                     

                                         首頁  | 東華首頁 | 中文版 | English | 行動版網頁 | 網站地圖
                                                           
首頁 > News RSS
管理學院教師節聯歡餐會,歡迎報名參加!!

管理學院快報(108-1)

 

各位教授、助理好:

本院訂於 926()中午12:30 A301會議室舉辦本院教師節聯歡餐會,誠摯邀請您參與

 

報名網址https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMyFPK93FiDW5-V9tDMj-_u3nYlyz63pwqLic1cz7JetIhcg/viewform

 

管理學院敬啟

國立東華大學
管理學院 林香君助理
聯絡電話:03-890-3002
傳真號碼:03-890-0288
電子郵件:smgt@gms.ndhu.edu.tw

瀏覽數